English                                                        Utorok 07.12.2021, 10:34

Les Arcs: Podujatia pre profesionálov

  Termín a miesto konania: 11. – 14. 12. 2021, Les Arcs, Francúzsko
Uzávierka: 8. 9. 2021 Coproduction Village / tba Work-in-Progress
Kategória: koprodukčné fórum, Projects-in-Development, Works-in-Progress
Oblasť: koprodukcie, financovanie
Cieľová skupina: projekty vo vývoji a v postprodukcii, s koprodukčným potenciálom

Súčasťou festivalu európskych filmov Festival de Cinema Europeen des Arcs je aj podujatie pre filmových profesionálov Les Arcs 1950 Coproduction Village, ktoré zahŕňa Projects in Development a Work in Progress.

1. Arc 1950 Coproduction Village

Výber 18 európskych dlhometrážnych projektov vo fáze vývoja, s cieľom nájsť finančných partnerov a/alebo koproducentov. Podujatie je zamerané na medzinárodné koprodukcie a dofinancovanie európskych projektov vo fáze vývoja alebo v predprodukcii, s cieľom  networkingu pre potenciálnych partnerov pre projekt v Európe – predajcov, zástupcov fondov a i.

Kritériá  pre prihlásenie projektu:
> hraný, dokumentárny, animovaný dlhometrážny projekt (nad 70 minút) vo vývoji 
> hlavný producent pochádza z Európy
> režisér má v portfóliu dlhometrážny film alebo krátky film s festivalovou účasťou
> producent hľadá komplementárne zdroje financovania a / alebo koproducentov
> zabezpečené financovanie je výhodou

Uzávierka prihlasovania projektov: 8. 9. 2021

prihlášku nájdete tu >>

2. Work-in-Progress

Prezentácia 15 európskych filmov v postprodukcii,  ktoré hľadajú investorov, obchodných zástupcov, distribútorov alebo komplementárne fondy.

Kritéria pre prihlásenie projektu:
> hraný, animovaný, dokumentárny dlhometrážny film v postprodukcii (nad 75 minút)
> hlavný producent pochádza z Európy
> projekt bez potvrdených sales agentov, ktorý sa pred tým nezúčastnil žiadnej Work in Progress prezentácie
> film plánovaný do kinodistribúcie  

Uzávierka prihlasovania projektov: TBA

prihlášku nájdete tu>>

web: Les Arcs 1950 Coproduction Village

publikované: 19.09.2013
aktualizované: 27.07.2021