English                                                        Pondelok 20.05.2024, 07:25

Eurimages homepage at: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp 

Eurimages

Podporené projekty externý odkaz

Prehľad podporených slovenských koprodukčných filmov

 

Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Bol založený v roku 1988 a v súčasnosti má 39 členských štátov externý odkaz. Hlavným cieľom Eurimages je podpora filmových koprodukcií minimálne dvoch členských krajín fondu. O príspevok sa môžu uchádzať dlhometrážne hrané, dokumentárne aj animované snímky s minimálnou dĺžkou 70 minút určené primárne na distribúciu v kinách. Producenti filmov, ktoré už boli podporené Radou Eurimages, môžu následne žiadať o podporu digitalizácie filmového diela. 

Od svojho založenia v roku 1988 do 27. novembra 2023 fond podporil 2 438 európskych koprodukcií v celkovej sume 694 miliónov Eur. Slovensko je členskou krajinou fondu Eurimages od 15._apríla 1996. K 27. novembru 2023 získalo podporu pre 76 koprodukčných projektov. Slovenské produkčné spoločnosti v nich boli v_pozícii majoritného alebo minoritného koproducenta. Vôbec prvým podporeným titulom boli Papierové hlavy Dušana Hanáka.

Delegátom Eurimages za Slovensko je od roku 2005 Prof. Zuzana Gindl -Tatárová, PhD.
tel: +421-905 353 156
e-mail: zuzana.gindl-tatarova@sfu.sk

Platby do Eurimages a získaná podpora pre slovenské koprodukčné projekty
(evidencia uvádzaná od roku 2005)

rok  vklad Slovenska do fondu  získané prostriedky 
2023  272 373,34 Eur    784 000 Eur
2022  246 564,57 Eur 1 253 000 Eur
2021  222 086,96 Eur 1 445 000 Eur
2020  203 241,28 Eur 1 921 000 Eur
2019  174 468,46 Eur    480 000 Eur
2018  157 170,23 Eur 1 320 000 Eur
2017  156 694 Eur    598 000 Eur 
2016   170 855 Eur    782 000 Eur
2015   119 274 Eur    350 000 Eur
2014  116 535 Eur     530 000 Eur
2013   116 535 Eur    550 000 Eur 
2012   116 235 Eur    210 000 Eur 
2011   116 662,19 Eur     260 000 Eur 
2010   107 630,39 Eur    770 000 Eur
2009   103 275 Eur      350 000 Eur 
2008   101 349,50 Eur      690 000 Eur
2007   100 281,55 Eur    180 000 Eur
2006   79 620,34 Eur + 20 379,66 Eur dobrovoľný príspevok    540 000 Eur
2005   77 711,89 Eur   1 060 000 Eur
spolu:  2 778 943,36 Eur 14 073 000 Eur

Viac informácií o fonde nájdete na oficiálnej stránke Eurimages externý odkaz.

 

 

aktualizované: 10.01.2024


publikované:
aktualizované: 10.01.2024