English                                                        Štvrtok 19.05.2022, 13:22

Kontakt

European Audiovisual Observatory
76 Allée de la Robertsau
67000 Strasbourg
France
Tel.: +33-388-144400
Tel./Fax: +33-388-144419
E-mail: obsobs.coe.int
http://www.obs.coe.int/

 

Zastúpenie Slovenska v Rade EAO
Ministerstvo kultúry SR
Odbor audiovízie a kinematografie
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Tel.: +421 (0)2 20482 121
Fax: +421 (0)2 20482 174
E-mail: smaculture.gov.sk
www.culture.gov.sk


Villa Schützenberger (vybudovaná 1897 – 1900)
sídlo EAO


publikované:
aktualizované: 13.01.2014