English                                                        Štvrtok 19.05.2022, 13:13

Aktivity

Jednou z hlavných aktivít EAO je distribúcia informácií a analytických výstupov z prostredia európskeho audiovizuálneho trhu prostredníctvom svojich tlačených publikácií a elektronických databáz. Medzi hlavné patria:

OBSERVATORY´S YEARBOOK

Komplexná 5-dielna ročenka v obvyklej štruktúre:
1. diel: Ekonómia v európskom audiovizuálnom priemysle,
2. diel: Vybavenie domácností audiovizuálnou technikou, transmisia, televízni diváci,
3. diel: Cinema – video,
4. diel: Multimédiá a nové technológie,
5. diel: Televízne stanice – Produkcia a distribúcia programu.

YEARBOOK ONLINE PREMIUM SERVICE

Výber z audiovizuálnej ročenky na internetovej stránke yearbook online premium service.

LUMIERE – poskytuje systematické informácie o návštevnosti filmov na európskom trhu a filmovej produkcii, obsahuje dáta od roku 1996.

KORDA – najnovšia databáza EAO o zdrojoch verejných financií určených na podporu filmu a audiovízie v Európe.

IrisMERLIN – poskytuje informácie z oblasti mediálnej a audiovizuálnej legislatívy na národnej aj medzinárodnej úrovni.

MAVISE – poskytuje podrobné informácie o 40 národných TV marketoch, 11082 televíznych kanáloch, 3470 na požiadanie audiovizuálnych služieb a 8395 spoločností.

Na základe požiadaviek a dostupnosti daných informácií je EAO prostredníctvom svojich expertov schopné poskytovať aj individuálny informačný servis. Je určený predovšetkým štátnych a verejných inštitúcií svojich členských krajín, ale aj právnickým a fyzickým osobám. Vypracovávanie odpovedí na individuálne žiadosti nesmie ísť nad rámec ostatných hlavných aktivít EAO.


publikované:
aktualizované: 13.01.2014