Večierok
TBA
(Večírek)

fiction » post-production
CZ - SK | far. > col. | 92 min. | komédia > comedy

Večierok

Former classmates are gathering for a party. It would probably be held in the spirit of easy joking and nostalgic memories, but instead of another classmate, the door-to-door salesman rings the bell and brings an unexpected message about a friend who will never arrive. The whole group of classmates goes to see him by bus. Along the way, it turns out that talking about real feelings is much more complicated than it might seem.
>>
Na večierku sa postupne schádzajú bývalí spolužiaci. Toto stretnutie by sa pravdepodobne nieslo v duchu ľahkého žartovania a nostalgických spomienok, avšak miesto ďalšieho spolužiaka zazvoní podomový predavač a prinesie nečakanú správu o kamarátovi, ktorý už nikdy nedorazí. Účastníci večierku sa za ním spoločne vydávajú autobusom. Počas cesty sa ukáže, že rozprávať o skutočných pocitoch je omnoho zložitejšie, než sa na prvý pohľad zdá.


Director > Réžia   Michal Suchánek
Story > Námet Michal Suchánek
Screenplay > Scenár Michal Suchánek
DOP > Kamera Milan Chadima
Editors >  Strih Šimon Hájek
Music > Hudba Jakub Čech
Set Design > Architekt Milan Býček
Costumes > Kostýmy Vladimíra Fomínová
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Marián Čekovský
Filmography > Filmografia Michal Suchánek (1965)
upcoming: Večírek
Production > Produkcia Dawson Films (CZ)
Co-production > Koprodukcia Continental film (SK)
Producer > Producent Monika Kristl (CZ), Michal Drobný (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 2021, Falcon; SK: 2021, Continental film
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Dawson films
Pštrossova 21, CZ-110 00 Praha 1

monika@dawson.cz
www.dawson.cz

Continental film
Výhonská 1, SK-811 09 Bratislava

mdrobny@cofilm.sk / lgira@cofilm.sk
www.continental-film.sk

see main contact see main contact

updated: 22.01.2021