Žalmy staroby
The Psalms of Old Age

» ©2015
SK | far. > col. | 61 min. | sociálny dokument > social documentary

Žalmy staroby

Danka, Etelka, Eduard, Ján, Ignác, Jozef a Veronika are pensioners. They have lived fulfilled lives, however, today there is nobody to harken them. The Psalms of Old Age should be echo of their experiences, their work, love, joy and pain.
>>
Danka, Etelka, Eduard, Ján, Ignác, Jozef a Veronika sú dôchodcovia a majú za sebou život plný práce, lásky, radostí aj strastí. Žalmy staroby sú ozvenou ich skúseností v dobe, keď okolitý svet už nemá čas im načúvať.


Director > Réžia Marek Kuboš
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Marek Kuboš
DOP > Kamera Noro Hudec
Editor > Strih  -
Music > Hudba Ján Boleslav Kladivo
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Etela Čechová, Eduard Trizuliak,  Ján Chmara, Danka Vasilková,  Jozef Tokarčík
Filmography > Filmografia Marek Kuboš (1970)

upcoming: Tajomstvo
upcoming: +/- 90
2018: Posledný autoportrét
2015: Žalmy staroby

Production > 
Produkcia
PSYCHÉ film (SK)
Co-production > Koprodukcia Filmpark production (SK)
Producer > Producent Marek Kuboš (SK)
o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o  -o
World Premiere >
Svetová premiéra
 -
SK Release >
SK premiéra
 Summer 2016
o o
Web -
Previous Title >
Predchádzajúci názov
Senior Citizens - Made in Slovakia (Dôchodcovia - Made in Slovakia)

 

Contact: Festivals: Sales:
PSYCHÉ film
Hamuliakova 410, SK-027 43 Nižná
+421 903 781 007
PSYCHE.film@gmail.com


Filmpark production
Bajkalská 7A, SK-831 04 Bratislava
+421 905 455 234, +421 905 122 298
peter@filmpark.sk, marek@filmpark.sk
www.filmpark.sk


see main contact see main contact

updated: 22.07.2016