MEDIA Desk > MEDIA International > Správy > Archív správ - 2012 > SLNKO V SIETI 2012

SLNKO V SIETI 2012

Slovenská filmová a televízna akadémia pripravuje udeľovanie národných filmových cien
SLNKO V SIETI 2012.

Na ocenenie SLNKO V SIETI môžu byť v súlade so štatútom ceny prihlásené hrané, dokumentárne
a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré vznikli v rokoch 2010 a 2011
a ich premiéra sa uskutočnila v čase medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2011.

Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony môžu prihlásiť producenti prostredníctvom na to určeného
prihláškového formulára
najneskôr do 31. januára 2012.

O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA.

Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien SLNKO V SIETI 2012 sa bude konať
17. apríla 2012v novej budove Slovenského národného divadla.

Viac informácií, prihláška a štatút ceny

Kontakt:
SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
Grösslingová 63, 811 09 Bratislava
tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
Email

Vytlačiť