Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

REZERVÁCIE:   

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

SK CINEMA

FILM.SK

KLAPKA.SK

 

 

AKTUÁLNE


 


aktualizované: 27.03.2015


Audiovizuálny fondDigitalizáciu kinosál K1 a K2 Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.