English                                                        Nedeľa 25.02.2018, 12:35

Pitch & Feedback @KVIFF

  Termín a miesto konania: 2. – 4. 7. 2017, MFF Karlove Vary, Česká republika, miestooo
Uzávierka:
1. 5. 2017
Kategória: pitching
Oblasť: dlhometrážne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, scenáristi

Pitch & Feedback je prezentácia českých a slovenských hraných filmových projektov vo fáze vývoja inklinujúcich k medzinárodnej koprodukcii a s potenciálom uspieť na medzinárodnom filmovom trhu. Už niekoľko rokov ju v rámci Industry programu na MFF Karlove Vary organizujú České filmové centrum, Slovenský filmový ústav a MFF Karlove Vary.

Vybrané projekty prezentujú ich tvorcovia pred skupinou zahraničných expertov, ktorí sú s projektmi vopred oboznámení, ako aj pred prítomným medzinárodným publikom v sále. Súčasťou programu sú aj uzavreté individuálne konzultácie projektov s pozvanými expertmi.

Pitch & Feedback je určený pre projekty
o v pokročilej fáze vývoja
o s možnosťou medzinárodnej koprodukcie
o s potenciálom uspieť na medzinárodnom trhu
o dostatočne pripravené na verejnú prezentáciu pred filmovými profesionálmi: s potvrdeným režisérom, dokončeným scenárom (alebo aspoň jeho pokročilou verziou), pripraveným plánom financovania, harmonogramom realizácie a triezvym koprodukčným plánom
o so zabezpečeným základným financovaním (grant na vývoj či výrobu, koprodukčný prísľub atď.)
o s pripravenými podkladmi v angličtine

Dodatočné podmienky
o producent a režisér ovládajú angličtinu v dostatočnej miere na prezentáciu pred publikom (60 – 80 ľudí) a sú schopní o projekte samostatne diskutovať s expertmi počas uzavretých individuálnych stretnutí
o producent a režisér budú záväzne k dispozícii v termíne konania akcie 2. – 4. 7. 2017 v Karlových Varoch, ako aj v termíne školenia v Bratislave 26. – 27. 6. 2017

Svoje projekty môžete prihlasovať najneskôr do 1. mája 2017.
Vyplnený dotazník a ostatné povinné materiály pošlite na email: filmovyustav@gmail.com

Podklady potrebné k prihláseniu
o vyplnený dotazník v angličtine (na stiahnutie >>TU<<)
o treatment v angličtine (max. 20 strán)
o scenár v slovenčine
o 10 prvých strán scenára / alebo 10 strán obsahujúcich dialógy v angličtine
o finančný plán v angličtine s presným označením už zaisteného i plánovaného financovania
o link na predchádzajúci film (aj krátkometrážny), ak sú k dispozícii
o (ďalšie vizuálne alebo informačné materiály – nepovinné)

Všetky materiály sú určené ako podklady pre medzinárodných expertov, musia byť v angličtine, v prehľadnej a finálnej úprave a formátovaní, aby sa v nich experti ľahko vyznali. Do materiálov nezasahujeme, preto, prosím, pošlite správne a aktuálne materiály, bez chýb, v úprave, v akej chcete Váš projekt prezentovať expertom, ideálne v PDF.

Neúplné prihlášky nebudú do výberu zaradené.
Výsledky budú oznámené najneskôr 31. 5. 2017

Cieľom Pitch & Feedback je vytvoriť perspektívnym českým a slovenským projektom efektívnu platformu, ktorá im pomôže odštartovať ich projekt správnym smerom a upozorniť na seba medzinárodné odborné publikum, a prítomnému publiku ponúknuť prehľad toho najlepšieho z pripravovanej českej a slovenskej tvorby.

Viac o predchádzajúcich ročníkoch podujatia, pozvaných expertoch a prezentovaných projektoch nájdete na webstránke MFF Karlove Vary: http://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/pitch-feedback

Pitch & Feedback 2017 .pdf výzva

 

 


publikované: 18.04.2017
aktualizované: 21.04.2017