English                                                        Streda 12.08.2020, 08:48

Eurimages Lab Project Award @KVIFF

  Termín a miesto konania: júl 2020, MFF Karlove Vary,
Uzávierka:
24. 4. 2020
Kategória: prezentácia
Oblasť: experimentálny film vo fáze produkcie alebo postprodukcie
Cieľová skupina: producenti a režiséri

Aj tento rok bude v rámci platformy Works in Progress @KVIFF udeľovaná cena najperspektívnejšiemu experimentálnemu projektu Eurimages Lab Project Award @KVIFF. Eurimages sa tak rozhodlo investovať do nových druhov filmového vyjadrovania, ktoré sú na hranici iných umeleckých foriem.

Uzávierka prihlášok: 24. apríl 2020

Podmienky:
- film musí pracovať s novými a inovatívnymi vyjadrovacími prostriedkami a vymykať sa štandardným postupom (dramaturgickým i produkčným)
- film musí byť v dobe prezentácie vo fáze produkcie alebo postprodukcie a mať plánovanú premiéru po skončení MFF Karlove Vary
- projekt musí byť medzinárodná koprodukcia
- film nesmie byť pred MFF Karlove Vary prezentovaný na žiadnom podobnom podujatí
- ukážky z filmu, ktoré budú súčasťou prezentácie, nesmú presiahnuť 5 minút a musia mať anglické titulky

Materiály potrebné pre prihlásenie: vyplnený formulár, 4 ukážky z filmu, ktoré zachytávajú jeho podstatu (každá s dĺžkou min. 2 minúty, v anglickej verzii), ďalšie materiály (napr. presskit)

Cena pre najlepší projekt: 50 000 €

Producenti a režiséri majú na prezentáciu každého projektu maximálne 10 minút a to vrátane dvoch krátkych ukážok z filmu. Po paneli bude možné pre záujemcov zorganizovať individuálne stretnutia s prezentujúcimi, na ktorých sa budú môcť dozvedieť viac informácií o prezentovaných projektoch.

web:
http://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/eurimages-lab-project 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/news_en.asp

súvisiace odkazy:
http://www.aic.sk/aic/rychle-menu/podujatia/uzavierky/WiP-Karlove-Vary.html

publikované: 22.04.2016
aktualizované: 30.03.2020