English                                                        Pondelok 10.08.2020, 01:15

Venice Production Bridge - Venice Gap-Financing Market

  Termín a miesto konania: 4. – 6. 9. 2020, Benátky, Taliansko
Uzávierka: 30. 4. 2020
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti

Venice Gap-Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).

Trojdňové podujatie, ktoré sa koná počas Medzinárodného filmového festivalu Benátky poskytuje vybraným filmovým profesionálom príležitosť dofinancovať pripravované filmy vďaka one-to-one stretnutiam s potenciálnymi medzinárodnými partnermi (producenti, sales agenti, distribútori, vysielatelia, zástupcovia fondov...).

Venice Gap-Financing Market je súčasťou platformy Venice Production Bridge.

Podmienky prihlásenia >>TU<<

Uzávierka prihlasovania: 30. apríl 2020

web: https://www.labiennale.org/en/cinema/2020/venice-gap-financing-market
kontakt: vpboffice@labiennale.org

 

publikované:
aktualizované: 23.03.2020